La Roda de l’Any

El mes de desembre segons el llunari de Granollachs

Durant aquests dos anys de vida de Llegendàrium, eventualment he publicat articles on parlava de tradicions i ritus del mes. No seguia cap ordre especial, ni cap jerarquia.

Enguany, 2019, reordenaré i reescriuré del tot aquestes publicacions, amb contingut original i nous articles, sota l’apartat La Roda de l’Any, que podeu trobar com a opció fixada en el menú principal.

Si desplegueu el submenú, veureu una sèrie de categories dedicades a cadascun dels mesos.

Organització general

Els articles de La Roda de l’Any estaran dividits en dos grans grups.

El primer grup serà el que comprendrà els articles que parlaran d’un sol ritu o tradició del mes, com per exemple l’article dedicat al captiri dels maiets de la Cerdanya, que he publicat darrerament.

Aquests articles sempre seran de tradicions de les terres de parla catalana.

En segon lloc, hi haurà els articles de context i elements generals.

Aquests articles parlaran del mes en si mateix, del seu significat, de la variació que ha patit al llarg del temps fins a arribar als nostres dies, dels seus símbols, dels seus ritus i tradicions des d’un punt de vista de conjunt.

En definitiva, de l’essència d’aquell mes a través de les seves pràctiques, esperits i criatures.

Ritus i tradicions del mes

Aquests articles de context, per la seva pròpia naturalesa, és necessari que s’escapin de les fronteres modernes i, per tant, parlaran d’altres terres on les nostres es relacionen o s’hi han relacionat.

Així, aquests articles, que s’agruparan sota el nom de «Tradicions del mes», gaudiran de diferents apartats que es dividiran en dos.

Per una banda, hi haurà la part on parlaré de tradicions forasteres necessàries per copsar millor les nostres. Per altra banda, ho enllaçaré amb les nostres tradicions i narraré exemples nostrats.

La intenció d’aquest transvasament és deixar a la vista el conjunt de fils que enllacen unes tradicions europees amb les altres, les seves arrels, els seus vasos comunicants.

Així, per exemple, si parlo del ritu paneuropeu de dels focs de maig, a sota parlaré dels ritus on els nostres avantpassats portaven a terme celebracions similars.

Aquesta segona part, si ja té un article únic propi, enllaçarà amb ell.

Articles antics

Els articles antics del mes aniran mantenint-se, fins que els reescrigui i torni a publicar en el seu nou format i amb tot el contingut original.